Intentieovereenkomst Logistiek Centrum Eerbeek

14-7-2017 Luchtfoto van het Burgersterrein in Eerbeek

Maandag 3 juli 2017 sloten 5 partijen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van het Logistiek Centrum Eerbeek. De ondertekenaars gaan samen onderzoeken hoe ze een logistiek centrum op het voormalige Burgersterrein in het dorp Eerbeek kunnen realiseren. Hierbij gaat veel aandacht uit naar een goede inpassing van het logistiek centrum, gezien de nabijgelegen Eerbeekse dorpskern. De gemeente Brummen, provincie Gelderland, Schotpoort Logistics en De Eerbeekse papierfabrieken Mayr-Melnhof en DS Smith ondertekenden de overeenkomst.

Voordelen van het logistiek centrum

De 5 partijen zien veel voordelen in dit logistiek centrum. Zoals de mogelijkheid om:

  • de bereikbaarheid te verbeteren
  • verkeersveiligheid te vergroten
  • een aantal ruimtelijke en maatschappelijke knelpunten in Eerbeek op te lossen
  • de leefbaarheid in het dorp Eerbeek te verbeteren.

Grote lege plek

In Eerbeek spreekt men al lange tijd over de invulling van de grote lege plek op het Burgersterrein. Op deze plek stond vroeger een papierfabriek en was later een logistiek centrum gevestigd. De gemeente Brummen had plannen om op deze locatie woningen te bouwen. De gemeenteraad van Brummen besloot in 2016 om ook de mogelijkheden voor een logistiek centrum te onderzoeken. De Eerbeekse papierfabrieken Mayr-Melnhof en DS Smith presenteerden daarop samen met Schotpoort Logistics plannen om hier het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) te realiseren. Dit plan is de afgelopen maanden verder onderzocht. In de ondertekende overeenkomst stellen de partijen kaders vast waarmee ze de plannen verder onderbouwen en concreet maken.

Stevige impuls

De initiatiefnemers willen een modern en duurzaam gebouw realiseren. Vanwege de zorgen uit de omgeving besteden de partijen veel aandacht aan de duurzame ontsluiting van het logistiek centrum en de inpassing in de omgeving. Wethouder van de gemeente Brummen, Eef van Ooijen: ‘Natuurlijk wordt de logistiek voor de bedrijven verbeterd. Maar hiermee kunnen we ook de verkeersveiligheid vergroten, kan het stationsgebied aangepakt worden, proberen we een aantal ruimtelijke en maatschappelijke knelpunten in Eerbeek op te lossen en zal de leefbaarheid in het dorp verder verbeteren.’ Gedeputeerde Josan Meijers vult aan: ’Als dit lukt, dan snijdt het mes aan twee kanten: Eerbeek wordt verlost van een rotte kies, en de werkgelegenheid in de maakindustrie krijgt een stevige impuls. Als provincie werken wij hier graag aan mee.’

Inpassing

De afspraak is dat de plannen voor 1 oktober 2017 worden uitgewerkt. In oktober of november 2017 wil de gemeente Brummen namelijk een nieuw bestemmingsplan voor Eerbeek vaststellen. De gemeente wil daarom voor die tijd weten of de daadwerkelijke realisatie van het logistiek centrum bedrijfseconomisch en ruimtelijk door kan gaan. En hoe het dan wordt ingericht en ingepast in de omgeving.

Terug naar nieuwsoverzicht