Integriteitsbijeenkomst, van lobby tot bedreiging

30-4-2018 Koeien op weiland

Op de bijeenkomst Integriteit, beïnvloeding van besluitvorming, van lobby tot bedreiging gingen Statenleden, Gedeputeerde Staten en burgemeesters in op vragen als: wat is integer gedrag en hoe help je elkaar dit gedrag te vertonen?

Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, merkt op: Als Statenlid of bestuurder wil je iets doen voor de mensen door wie je bent gekozen, in het algemeen belang. Maar wat is dan dat algemeen belang? Dat je iets wilt doen, is volkomen menselijk en normaal. Tegelijkertijd is het oppassen voor cliëntelisme. Daartussen ligt geen duidelijke scheidslijn maar een heel groot grijs gebied, waar publieke verantwoordelijkheden en privé belangen elkaar raken. En waar je dingen kunnen overkomen, waarvan je misschien pas in tweede instantie merkt dat het niet goed voelt.

Ik sta vóór jullie

Jan Boelhouwer, burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen, vergelijkt ondermijning met betonrot in een huis. Het is aanwezig, aan het oog onttrokken en het tast het fundament aan van je democratische maatschappij. Hij kiest ervoor niet weg te kijken. Tegen zijn ambtenaren zegt hij: ik sta niet achter jullie, maar ik sta vóór jullie. Naast deze samenwerking noemt hij het wezenlijke contact met de politie en de steun van de gemeenteraad. Beide zijn is onontbeerlijk. Hij eindigt zijn rede met te zeggen dat hij op de politie vertrouwt.

Een misdrijf?

Ronald Verheggen, commissaris bij de Politie Oost-Nederland, benadrukt dat overheidsbestuurders en politie elkaar nodig hebben. Hij ziet het als zijn taak te voorkomen dat brutalen denken dat zij de dienst uitmaken in Nederland. Ook constateert hij een trend in hufterigheid, ook op sociale media. Verheggen legt uit de mogelijkheden die de Wet biedt om ondermijnend gedrag aan te pakken. Wanneer is geweld een misdrijf? Niet elk onwenselijk gedrag is een misdrijf. Wetsartikel 129 biedt ruimte om ondermijnend gedrag jegens provinciale bestuurders aan te pakken. Hij adviseert de aanwezigen dat ze altijd aangifte moeten doen, want een melding is een start om dit gedrag tegen te gaan.

Verbinden en versnellen

Gedeputeerde Jan Markink die over Sterk Bestuur gaat, geeft aan dat de rol van de provincie is: verbinden, coördineren en waar nodig er vaart in brengen. Het college werkt aan de motie 58. Hierin riepen Statenleden Gedeputeerde Staten op om in overleg met betrokken partijen een plan van aanpak op te stellen om het toezicht in het buitengebied te verbeteren.

Sociale media

Aan het eind gaven de aanwezigen aan het waardevol te vinden ervaringen te delen en van elkaar te leren. Ook uitten enkele Statenleden de wens om meer handvatten te willen hebben over hoe om te gaan met agressief gedrag via sociale media.

Bekijk het programma van de Integriteitsbijeenkomst.

Terug naar nieuwsoverzicht