Inspreken bij commissies

In commissievergaderingen van de Provinciale Staten kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken. Dit kan gaan over een onderwerp dat op de agenda van de vergadering staat, maar ook over een andere kwestie die bij het beleidsveld van de betreffende commissie hoort.

De commissievergaderingen vinden maandelijks op een woensdag plaats. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, meldt u dit de maandag voorafgaand aan de vergadering vóór 12.00 uur bij de secretaris van de betreffende commissie. Deze is bereikbaar via de griffie.