Inspirerende woorden minister Bruins over sport

13-12-2018 Aanwezigen sportgala

Op 11 december 2018 werd in theater Orpheus het Gelders Sportgala 2018 gehouden. Voorafgaand aan dit gala, waar wielrenster Annemiek van Vleuten de Gelderse sportprijs 2018 won, organiseerde provincie Gelderland samen met de Gelderse Sport Federatie het inspirerende netwerkbuffet Gelders Sportakkoord. Hoogtepunten waren de positieve woorden van minister Bruno Bruins, de inspirerende ambassadeurs van Gelderland sport onbeperkt, 14 nieuwe verenigingen, bedrijven en organisaties die het Gelders Sportakkoord (PDF 16,5 MB) ondertekenden, het deelakkoord Talent met ruim 40 nieuwe partners, en de hoge opkomst van bijna 200 partners.

Nieuwe verbindingen

Gespreksleider Hans van Egdom opende het netwerkbuffet. Hij nodigde gedeputeerde Jan Markink en Nathan Stukker, wethouder Sport gemeente Apeldoorn, uit op het podium om het jaar 2018 kort te bespreken. ‘Twee jaar geleden zijn we voorzichtig gestart met het Gelders Sportakkoord’, opende Jan Markink. ‘Maar je ziet dat het sneeuwbaleffect gaande is. Niet alleen sportverenigingen melden zich, ook bedrijven en organisaties sluiten zich aan. Deze diversiteit alleen al geeft het belang van het akkoord aan. Er worden veel nieuwe en mooie initiatieven ontplooid. En we leren van elkaar. Met Gelderland Sport Onbeperkt hebben we een fantastisch themajaar gehad waarmee veel nieuwe verbindingen zijn gelegd. Gelderland is en blijft de mooiste provincie op het gebied van sport.’ Nathan Stukker vulde de woorden van Markink passend aan: ‘Apeldoorn ademt sport met niet alleen topsportevenementen, maar ook met een uitvoerig breedtesport programma. Door veel op sportgebied te faciliteren, proberen ook wij zoveel mogelijk verbindingen te leggen.’

Gelderland geeft het goede voorbeeld

Na een korte pauze was het podium voor minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij opende sterk: ‘Gelderland is trendsetter met betrekking tot het sportklimaat. Het Gelders Sportakkoord is een prachtig voorbeeld waarbij een akkoord ook echt omgezet wordt in daden. Met inspiratie, kennis en geld worden partijen bij elkaar gebracht, lokale sportakkoorden gesloten en meer uren vrijgemaakt voor de zo belangrijke buurtsportcoaches.’ Adviserend was hij ook. ‘Niet alleen ouderen moeten we meer laten bewegen, ook werknemers moeten in beweging komen. De vitale werknemer moet gestimuleerd worden door contacten te leggen met lokale sportaanbieders.’ De minister eindigde met een oproep: ‘Laten we tijdig het tij keren. Iedereen moet plezier in sport kunnen hebben, overal, in een veilige omgeving en een heel leven lang. Gelderland geeft het goede voorbeeld en heeft een sport- en beweegklimaat dat het verdient. En nee, daar hoeft geen stapje bij te worden gezet. Neem het Gelders Sportakkoord als referentie, blijf buiten de traditionele kaders denken door de verbindingen te leggen met verenigingen en bedrijven op het gebied van onder andere welzijn en zorg.’

Gelderse Samenwerkingsprijs

Nieuw was de uitreiking van de Gelderse Samenwerkingsprijs. Provincie Gelderland kende deze toe aan de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). De Nevobo heeft zich in het afgelopen jaar volop ingezet op het gebied van samenwerking met andere partners om met sport het beste en mooiste uit Gelderland te halen. Naast de creativiteit en het getoonde lef was de verbindende kracht rondom het programma Volley 2018 een belangrijk argument om deze prijs aan de bond uit te reiken. ‘Gelderland heeft een sporthart! Alleen al daarom sta ik hier als een blije voorzitter. Laten we voldoende passie blijven leggen in wat we doen’, aldus Peter Sprenger namens de Nevobo.

Afsluiting themajaar Gelderland Sport Onbeperkt

Ook het themajaar ‘Gelderland Sport Onbeperkt’ kwam uiteraard volop aan bod. Minister Bruins nam het eerste exemplaar van het speciaal ontworpen magazine in ontvangst. Ambassadeur Paul Toes zette persoonlijk zijn handtekening op het exemplaar. ‘In het magazine zie je dat Gelderland dit jaar prachtige sportmomenten heeft meegemaakt, waar mensen prijzen wonnen, grenzen verlegden, samen plezier hadden en soms voor het eerst een sport probeerden’, voegde Jan Markink toe. Ter afsluiting van een geslaagd netwerkbuffet ondertekenden 14 gemeenten, verenigingen, bedrijven en organisaties het Gelders Sportakkoord, waarna de deuren werden geopend voor het Gelders Sportgala 2018.

Terug naar nieuwsoverzicht