Uitnodiging

Inspiratiebijeenkomst vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen

Openbaar | door provincie Gelderland


Donderdag 01 november 11:30 uur - 14:30 uur

Het Glazen Huis
Oudhuizerstraat 31, Klarenbeek


Informatie

Deze inspiratiebijeenkomst over vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen is bedoeld voor agrarische ondernemers én voor medewerkers van gemeenten en provincie.

De bijeenkomst staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen, het inspireren van elkaar en het aangaan van nieuwe verbindingen. Hoe komen we samen van kosten naar kansen? Van leegstand en verloedering naar nieuwe dynamiek en kwaliteit? Hoe kan je elkaar helpen om goede ideeën daadwerkelijk samen te realiseren?

POP3-programma

De inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het POP3-programma. Deze subsidie, welke wordt uitgegeven door de provincie Gelderland, kan mogelijk een ondersteuning bieden voor de (door)ontwikkeling van ideeën om te komen tot nieuwe perspectieven voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.

Aanmelden

U kunt zicht niet meer aanmelden.

Meer informatie

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


 
Tijdstip Omschrijving
11.30 – 12.00 Inloop met lunchbuffet
12.00 – 12.15

Welkom door gedeputeerde Peter Drenth

12.15 – 13.00 Inspiratieverhalen vanuit verschillende invalshoeken
13.00 – 13.30 Gesprekstafel met stakeholders
13.30 – 14.00 Interactieve sessie met deelnemers
14.00 – 14.30 Terugkoppeling en afsluiting