Belevingspark Doetebol

Inspiratiebijeenkomst Succesvol verbinden bij initiatieven voor natuur

openbaar | door provincie Gelderland


Woensdag 26 juni 13:00 uur - 16:30 uur

Belevingspark Doetebol
Tussen Zuivelweg en Spoorstraat in Doetinchem


Informatie

Inspiratiebijeenkomst Succesvol verbinden bij initiatieven voor natuur.

Wilt u meer weten over hoe u als groen initiatief vrijwilligers aan u kunt verbinden, waardevolle relaties kunt leggen met maatschappelijke partners, en elkaars natuurlijke toegevoegde waarde beter kunt aanspreken? Wilt u horen hoe u als overheid via ‘sturen is loslaten’ op inspirerende wijze met groene initiatieven kunt omgaan? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst op woensdagmiddag 26 juni 2019 bij Doetebol in Doetinchem!

Deze bijeenkomst is voor Gelderse groene maatschappelijke initiatieven, overheden en andere organisaties die een rol zien voor zichzelf in het samen creëren van Gelderse natuur.

Programma

René Reumer (bestuurslid Doetebol) vertelt over de aanpak van Doetebol en het proces van meervoudige waardecreatie. Ingrid Lambregts (wethouder gemeente Doetinchem) laat zien hoe sturen door loslaten niet makkelijk is voor de gemeente, en op de langere termijn een betere connectie met actieve burgers oplevert. Daarna kunt u kiezen uit 2 van de volgende workshops:

  • Vinden en verbinden van vrijwilligers – Ellen Oomen (adviseur Leefbaarheidsalliantie Gelderland)
  • Samenwerken met maatschappelijke partners – Vanessa Schroer (bestuurslid Doetebol)
  • Benutten van natuurlijk toegevoegde waarde en omgaan met intern en extern conflict – Ingeborg van der Oord (sociaal psycholoog) en Tamara Otten (wijkregisseur gemeente Doetinchem)
  • Kansen en succesfactoren voor samenwerking tussen groen initiatief en gemeente – Ingrid Lambregts (wethouder gemeente Doetinchem) en René Reumer (bestuurslid Doetebol)

De ervaringen van Doetebol dienen als inspiratie en aftrap voor uitwisseling van ervaringen en meedenken met elkaar. Tot slot volgt een plenaire afsluiting met een interactief gesprek met de gedeputeerde voor Natuur van Gelderland (onder voorbehoud) en een borrel.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met 20 juni 2019 via Gelderse Natuurmakers.