Inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek–A1 vastgesteld

20-12-2018 Luchtfoto Lochem

Provinciale Staten van Gelderland stelden 19 december 2018 het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek–A1 vast. We starten direct met de voorbereidingen voor de uitvoering. Deze winter kappen we bomen op de Stationsstraat, Spoorlaan en Kwinkweerd. En we streven ernaar eind 2019 de kabels en leidingen op de Kwinkweerd te verleggen.

Ruimte voor de nieuwe weg

De bomen op de Stationsweg, Spoorlaan en Kwinkweerd moeten ruimte maken voor de aanleg van de nieuwe weg. We kappen ze deze winter al omdat in een deel van de bomen nesten van de roek zitten. Deze nesten zijn beschermd volgens de Wet natuurbescherming. Roeken starten vanaf half januari met het zoeken van nestgelegenheid. Volgens de verleende ontheffing moet het verwijderen van nesten dan ook voor half januari plaatsvinden.

Maatregelen roek

Voor zowel de kap van de bomen als voor het verwijderen van de roekennesten nemen we maatregelen. Zo verplaatsten we roekennesten naar de Kanaaldijk en hebben we foerageergebieden ingericht. Hiermee willen we de roeken naar die locaties lokken. Ook nemen we, in overleg met de gemeente Lochem, maatregelen om de groei van de kolonie op ongewenste plekken te voorkomen. Dit doen we op basis van het Roekenbeschermingsplan van de gemeente. In dit plan staan de locaties waar we verdere groei van de roekenkolonie moeten voorkomen.

Nieuwe vliegroute

Op het stationsgebied gebruiken vleermuizen de bomen als vliegroute. Nu we de bomen kappen en niet meteen nieuwe bomen kunnen planten die als vliegroute gebruikt kunnen worden, plaatsen we tijdelijk schermen. Deze schermen gebruiken de vleermuizen als oriëntatie. Zodra de weg is aangelegd planten we nieuwe bomen. Deze kunnen de vleermuizen weer als vliegroute gebruiken. Ook hingen we kasten voor vleermuizen in bomen die blijven staan en aan het stationsgebouw. Alle maatregelen zijn vergund of voorzien van een ontheffing.

Documenten

Terug naar nieuwsoverzicht