Informatiebijeenkomst voor de omgevingsverordening 27 oktober 2020

openbaar | door provincie Gelderland


27 oktober 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur

Digitaal


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Op 22 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-actualisatieplan 7 voor de omgevingsverordening vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In de omgevingsverordening staan regels over hoe we in Gelderland omgaan met onze leefomgeving.

De veranderingen die in de actualisatie worden voorgesteld hebben te maken met wonen, wegen, werklocaties en detailhandel. Maar ook met natuur, grondwaterbescherming, ontgronding en geitenhouderijen.

Nieuw is de toevoeging van een beoordelingskader. Dit kader biedt ruimte voor afweging en voor het afwijken van de omgevingsverordening. Afhankelijk van wanneer het Rijk instemt, treedt dit beoordelingskader mogelijk op een ander tijdstip in werking dan de rest van de verordening.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de verordening. Deze kunt u aan ons stellen tijdens 2 informatiebijeenkomsten op 15 en 27 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. Vanwege COVID-19 vinden deze online plaats via Skype. Na aanmelding ontvangt u van ons een link naar de bijeenkomst.

Er is geen vaststaand programma; u kunt binnen het tijdsblok van 19.00 tot 21.00 uur vrij inchecken om in gesprek te gaan en uw vragen te stellen.

Doelgroepen

Iedereen: bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van branche- of belangenorganisaties, ondernemers, inwoners, geïnteresseerden.

Aanmelden

Heeft u interesse om deze digitale bijeenkomst bij te wonen? U kunt zich tot 1 dag voor de bijeenkomst aanmelden. U ontvangt kort van tevoren een e-mail met daarin de link naar de bijeenkomst.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl