Informatiebijeenkomst voor de omgevingsverordening

Op 22 september 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-actualisatieplan 7 voor de omgevingsverordening vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In de omgevingsverordening staan regels over hoe we in Gelderland omgaan met onze leefomgeving.

De veranderingen die in de actualisatie worden voorgesteld hebben te maken met wonen, wegen, werklocaties en detailhandel. Maar ook met natuur, grondwaterbescherming, ontgronding en geitenhouderijen.

Nieuw is de toevoeging van een beoordelingskader. Dit kader biedt ruimte voor afweging en voor het afwijken van de omgevingsverordening. Afhankelijk van wanneer het Rijk instemt, treedt dit beoordelingskader mogelijk op een ander tijdstip in werking dan de rest van de verordening.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de verordening. Deze kunt u aan ons stellen tijdens 2 informatiebijeenkomsten op 15 en 27 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. Vanwege COVID-19 vinden deze online plaats via Skype. Na aanmelding ontvangt u van ons een link naar de bijeenkomst.

Er is nog geen vaststaand programma; u kunt bij het aanmelden aangeven in welk(e) onderwerp(en) u geïnteresseerd bent. Op basis van de aanmeldingen maken wij een programma. U ontvangt deze op de dag van de bijeenkomst. Daarbij ontvangt u ook de gegevens over hoe u kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

Doelgroepen

Iedereen: bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van branche- of belangenorganisaties, ondernemers, inwoners, geïnteresseerden.

Aanmelden

Heeft u interesse om deze digitale bijeenkomst bij te wonen? U kon zich tot 1 dag voor de bijeenkomst aanmelden. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.