Wisselse Veen

Informatiebijeenkomst Wisselse Veen

Openbaar | door Waterschap Vallei en Veluwe, Geldersch Landschap en Kasteelen, gemeente Epe en provincie Gelderland


Donderdag 31 januari 19:30 uur - 21:30 uur

Partyboerderij Vossenberg
Centrumweg 17 in Epe


Informatie

Waterschap Vallei en Veluwe, Geldersch Landschap en Kasteelen, gemeente Epe en provincie Gelderland bereiden de uitvoering van de natuurmaatregelen voor die nodig zijn om het Natura 2000-gebied Wisselse Veen te beschermen en de bestaande natuur te verbeteren.

In 2018 hebben we onderzocht welke maatregelen nodig zijn en hoe we nadelige effecten voor grondeigenaren en omwonenden kunnen beperken en voorkomen. Dit onderzoek heeft belangrijke informatie opgeleverd over de ontstaansgeschiedenis en de aanwezige bodem- en waterkwaliteiten van het Wisselse Veen. Hierover willen we u graag informeren op deze avond.

Opzet informatieavond

U kunt vanaf 19.30 uur binnenlopen, om 20.00 uur geven de onderzoekers van de Bosgroep een plenaire presentatie van de onderzoeksresultaten. Naderhand is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe, Geldersch Landschap en Kasteelen, de Bosgroep, gemeente Epe en provincie Gelderland staan u graag te woord. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Meer informatie

Meer informatie over onze plannen voor het gebied vindt u op de pagina Wisselse Veen. Daar staan ook de nieuwsbrieven over de voorbereidingen van de plannen.