Papieren uitnodiging voor het evenement

Informatie- en meedenkbijeenkomst over A2 Deil – Vught

openbaar | door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Regio Rivierenland, Gemeente 's-Hertogenbosch


Dinsdag 12 maart 19:00 uur - 21:00 uur

Gemeentekantoor
Hogeweg 11 in Zaltbommel
 


Informatie

Op 12 maart 2019 is iedereen welkom in het gemeentekantoor in Zaltbommel. Er is een informatie-en meedenkbijeenkomst over oplossingen voor de verkeersdrukte en knelpunten op de A2 Deil-Vught.

De A2 tussen Deil en 's-Hertogenbosch is een belangrijke noord-zuid verbinding waar ook veel inwoners van Gelderland gebruik van maken. Zeker voor Rivierenland en de regio Nijmegen is dit een belangrijke verbinding. Dat geldt ook voor het vrachtverkeer. Het wordt hier steeds drukker en steeds vaker staat het verkeer stil. Daarom moet er wat gebeuren. Het Rijk gaat daarom samen met andere overheden en partners aan de slag.

Verder werken aan de oplossing

De bijeenkomst is een vervolg op bijeenkomsten die in september en november 2018 zijn gehouden. Samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden zijn toen de belangen en de lopende plannen voor het gebied in beeld gebracht. Ook zijn waardevolle ideeën gedeeld voor mogelijke oplossingen om de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid rondom de A2 tussen Deil en Vught te verbeteren. Nu worden deze verder uitgewerkt.

Meer informatie over de MIRT-verkenning en de korte termijn maatregelen is te vinden op de website.


Programma voor het evenement
Tijdstip Omschrijving
08.30 - 09.00 Inloop
09.00 - 09.30 Inleiding door Dr. Annet de Lange
09.30 - 12.00 Workshops
12.00 - 13.00 Lunch