Indienen Gelderse ontwerpen prijsvraag Brood en Spelen

26-4-2018 Oude schuren bij boerderij

Vanaf 24 april 2018 kunt u met uw team ideeën inzenden voor de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. Vertaal uw visie op de toekomst van het platteland naar een projectvoorstel voor een concrete locatie op de zandgronden van Gelderland. Inzenden kan tot 1 juni 2018.

Over Brood en Spelen

De prijsvraag Brood en Spelen is een oproep naar grondeigenaren en ontwerpers. Een oproep om samen vernieuwende ideeën uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. We denken dat in het bundelen van ondernemerszin, ‘boerenslimheid’ en ontwerpkracht enorme potentie schuilt. De prijsvraag is voor grondeigenaren een prachtige kans om bij te dragen aan de toekomst. Niet alleen voor hun bedrijf of leefomgeving, maar ook breder. Nieuwe kansen scheppen voor mens en milieu.

Inzenden en registreren

Teams zenden hun ideeën in op de website van Brood en Spelen. Een team moet bestaan uit minstens een grondeigenaar en een ontwerper, geregistreerd in het architectenregister. Voordat u uw idee in kunt insturen moet uw team zich eerst registreren. Hierna maakt u de inzending compleet. Registreer u voor 28 mei 2018 om 12.00 uur. U heeft tot 1 juni 2018 om 12.00 uur de tijd om uw idee in te zenden.

Nota van inlichtingen

Op 24 april 2018 publiceerde we ook de laatste Nota van inlichtingen op de website van Brood en Spelen. In deze nota staat informatie over Brood en Spelen en is een aanvulling op het reglement van de prijsvraag. U vindt hierin de antwoorden op vragen die mensen hebben gesteld via de website en tijdens de inspiratiebijeenkomsten. Met deze publicatie is de vragenronde voor de prijsvraag beëindigd.

Vele winnaars

Uit alle inzendingen kiest de jury maximaal 4 teams. De geselecteerde teams krijgen ieder een bedrag van €25.000 om hun plan voor de 2e ronde uit te werken. Ook staan er deskundigen klaar om de teams te ondersteunen. Experts van de Universiteit Wageningen, het Kadaster, de Rijksdiensten voor Cultureel Erfgoed en Ondernemend Nederland, waterschappen, provincies en diverse gemeenten.

Jury

De jury selecteert voor Gelderland maximaal 4 inzendingen. De jury bestaat uit:

  • Berno Strootman (juryvoorzitter), Rijksadviseur voor het Landschap
  • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
  • Iris Bouwers, agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA (Europese Raad voor jonge boeren), lid dagelijks bestuur NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt)
  • Heleen Lansink-Marissen, boerin uit Haaksbergen, eigenaar van De Melktapperij en lid van de Boeren van Nederland
  • Erna aan de Stegge, adviseur bedrijven bij Cultuurmij Oost en regiomakelaar Oost/Midden Nederland voor het Mondriaan Fonds
  • Egbert-Jaap Mooiweer, rentmeester bij Stichting Twickel
  • Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie Wageningen UR, lid Raad voor het Landelijk Gebied

Meer informatie

U vindt meer informatie over Brood en Spelen op de website van Brood en Spelen. Hier kunt u ook het reglement downloaden. Wilt u deelnemen aan Brood en Spelen, maar bent u nog op zoek naar teamleden? Op de matchingspagina komt u in contact met geïnteresseerde grondeigenaren, ontwerpers en andere belangstellenden. U moet hiervoor wel een profiel aanmaken.

Terug naar nieuwsoverzicht