Hulp bij wonen en zorg

Langer zelfstandig blijven wonen, dat willen de meeste mensen graag. Sinds 2005 ondersteunen wij gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsaanbieders om dat beter mogelijk te maken. 

In Gelderland zijn partijen samen aan de slag om goede afspraken te maken en projecten uit te voeren. Als provincie delen we de kennis en ervaring die daar wordt opgedaan met andere professionals in wonen en zorg. Ook ondersteunen we deze partijen met onderzoeken en nieuwe instrumenten.

Voorbeelden uit de praktijk

De leidraad Langer zelfstandig wonen brengt de resultaten in beeld van 10 jaar samenwerken aan langer thuiswonen in Gelderland. Inspirerende voorbeelden, praktische instrumenten, cijfers en handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.