Hoorzitting over actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

8-11-2018 Fietsende mensen

Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de Omgevingsvisie en -verordening vast te stellen, houden ze hierover een hoorzitting op 21 november 2018 in Arnhem.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland gaat over de opgaven en ambities van de provincie Gelderland. In de Omgevingsverordening staan de regels die bijdragen aan de opgaven uit de Omgevingsvisie. Met deze actualisatie van de huidige Omgevingsvisie en -verordening willen Gedeputeerde Staten (GS) beter inspelen op de veranderende omgeving en de toekomstige Omgevingswet.

Documenten actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Uitnodiging hoorzitting

Provinciale Staten (PS) zijn benieuwd naar de reactie van Gelderlanders op de aangepaste Omgevingsvisie en -verordening. Daarom organiseert de commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) een hoorzitting op 21 november 2018 om 13:30 uur in het Huis der Provincie in, Markt 11 in Arnhem.

Aanmelden hoorzitting

Wilt u op deze hoorzitting inspreken? Meldt u zich dan aan via griffie@gelderland.nl. Dit kan tot uiterlijk 19 november 2018 12:00 uur. Met de hoorzitting op 21 november 2018 vervalt de mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering van de commissie RLW.

RLW overlegt, PS besluiten

De commissie RLW bespreekt de plannen met GS op 28 november 2018, vanaf 17:30 uur. PS besluiten hier vervolgens over op 19 december 2018. De vergaderingen zijn live te volgen via Statenlive. Vanaf de publieke tribune kunnen belangstellenden bij beide vergaderingen de discussie bijwonen in het Huis der Provincie, Markt 11, 6811 CG Arnhem.

Terug naar nieuwsoverzicht