Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

Historische landschapsecologie als basis voor herstel van een soortenrijk ecosysteem

Sessie 15 november 2019 van 10.10 uur tot 10.40 uur

Harm Smeenge en Tim Termaat, Bosgroepen

In Gemeente Epe werken Geldersch Lanschap en Kasteelen, de Bosgroepen, Waterschap Vallei en Veluwe en de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed samen aan herstel van het Wisselse veen. In het vooronderzoek vormde de lange termijngeschiedenis van het gebied een belangrijke basis. Op twee plekken zijn overstoven en begraven veenpakketten gevonden waaraan koolstofdaterings- en paleoecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Hieruit zijn zowel hydrologische als ecologische kenmerken afgeleid en daarmee ook de begin- en eindfase van de veenontwikkeling. Het leverde samen met de actuele landschapsecologische eigenschappen een goede basis voor een herstelstrategie van het vroegere doorstroommoeras: een uiterst zeldzaam landschapstype met volop kansen voor bijzondere planten- en diersoorten, waaronder meerdere prioritaire soorten voor Gelderland.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.