Station Nijmegen Heyendaal

Visual Station Heyendaal

Gemeente Nijmegen, ProRail en provincie Gelderland werken samen aan de verbetering van station Nijmegen Heyendaal. Het station ligt bij de campus Heyendaal, de grootste werkgelegenheidslocatie van Gelderland. Dagelijks maken zo’n 15.000 reizigers gebruik van het trein- en busstation. Heyendaal is qua reizigersaantallen het derde station in de regio Arnhem – Nijmegen.

Huidige station

Treinstation Heyendaal is sinds de opening in 1972 nog grotendeels hetzelfde. Het aantal reizigers sindsdien nam enorm toe. Campus Heyendaal groeide de afgelopen tientallen jaren sterk. Op de campus vestigde onder andere de Radboud Universiteit, het Universitair Medisch Centrum St. Radboud, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het ROC Nijmegen.

Hierdoor staat de doorstroming van reizigers op het station onder druk. De perrons en de oversteek zijn smal. Daardoor duurt het zeker in de spits lang voordat reizigers het station kunnen verlaten. Om de doorstroming op korte termijn te verbeteren zijn in de zomer van 2017 tijdelijke trappen geplaatst. Ook passen de Radboud Universiteit en Hogeschool Arnhem Nijmegen vanaf komend schooljaar de lestijden aan. Zo ontstaat er een betere spreiding van reizigers.

Een vernieuwd station

Het station zelf is verouderd en het past niet in de groene campus. Het treinstation ligt in de spoorkuil. De hoofdtoegang naar het station ligt aan de Verlengde Groenestraat. Vanaf de Heyendaalseweg is het station nauwelijks zichtbaar. Gemeente, ProRail en provincie besloten daarom €8 miljoen uit te trekken voor een structurele verbetering van het station. De provinciale bijdrage is €5 miljoen, waarvan €3 miljoen afkomstig uit de gebiedsopgave Arnhem – Nijmegen en €2 miljoen uit het programma mobiliteit.

Verbeteringen

Wat gaan we doen?

  • een herkenbare entree aan de Heyendaalseweg
  • realiseren nieuwe en bredere overgang en trappen
  • spreiding tussen de Heyendaalseweg en Verlengde Groenestraat om de doorstroming van reizigers te verbeteren
  • verplaatsen liften naar de Heyendaalseweg
  • meer ruimte realiseren voor groen en golvende taluds

We werken de plannen voor het station momenteel uit. Hierbij betrekken we Campuspartners, bewoners van de Verlengde Groenestraat, vervoerders en het ROCOV. De uitwerking van de plannen zijn naar verwachting eind 2018 klaar. Wanneer we de plannenuitvoeren is nog niet bekend. Dat ook af van de werkzaamheden voor elektrificatie van de Maaslijn.