Het Natuurbeheerplan voor 2022 is vastgesteld

2-9-2021

Het Natuurbeheerplan geeft aan waar subsidie, voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur, mogelijk is. Op 2 september 2021 zijn het Natuurbeheerplan 2022 (PDF 2,6 MB) en de reactienota (PDF 210 kB) vastgesteld namens Gedeputeerde Staten (GS). In de reactienota reageren GS op de ingezonden zienswijzen op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2022.

Bent u het niet eens met het Natuurbeheerplan 2022? Dan kunt u binnen 6 weken na publicatie in het Provinciaal blad een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland. In de bekendmaking in het Provinciaal blad staat hoe u dat kunt doen. De verwachting is dat op 7 of 8 september 2021 de bekendmaking in het Provinciaal blad staat.

Het Gelders Natuurnetwerk

De Gelderse natuur wordt versterkt door de aanleg van nieuw natuur en het beheer van bestaande natuur. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we: het Gelders Natuurnetwerk. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in dit Gelders Natuurnetwerk en de leefgebieden met agrarisch natuurbeheer daarbuiten. Deze kaart  geeft aan wat voor soort natuur we willen, op welke plek en waar wij financieel willen bijdragen door subsidies te verstrekken.

Subsidies op basis van Natuurbeheerplan

Subsidie voor agrarisch natuurbeheer buiten het Gelders Natuurnetwerk wordt door 3 agrarische collectieven georganiseerd. Daarnaast is subsidie mogelijk voor organisaties en particulieren die bijdragen aan het maken en in stand houden van Gelderse natuur. Hiervoor moet het terrein binnen het Gelders Natuurnetwerk liggen.

Er is subsidie beschikbaar voor:

  • het aankopen van een terrein om daar een natuurgebied van te maken;
  • het veranderen van de functie van landbouwgrond naar natuur;
  • het inrichten van (aangekochte) landbouwgrond als natuurgrond;
  • en het beheer van een natuurterrein.

De aanvraagperiode voor subsidie natuur- en landschapsbeheer (SNL) staat jaarlijks open van 15 november tot en met 31 december. Dit maken we bekend in het Provinciaal blad.

Lees meer over het Natuurbeheerplan.

Terug naar nieuwsoverzicht