Herkenbare gebieden stimuleren economie

De provincie werkt samen met het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden aan 6 bijzondere gebieden. Dit noemen we de Gelderse gebiedsopgave. We willen de economie versterken en daarmee de werkgelegenheid en het welzijn van alle bewoners. Het gaat om bekende gebieden zoals de Veluwe en de Achterhoek, maar ook om minder bekende gebieden met economische mogelijkheden.

Elk gebied heeft een eigen ‘opgave’

  • de Achterhoek richt zich op slimme technieken en een aantrekkelijke woonomgeving
  • de Veluwe werkt vanuit de kwaliteit van natuur, cultuur en landschap aan verbetering van het toeristische aanbod en (digitale) bereikbaarheid
  • het stedelijk netwerk Arnhem/Nijmegen focust op voeding, gezondheid en groene energie
  • Ede/Wageningen en het omliggende gebied richten zich als FoodValley op de (inter)nationale bekendheid rond voeding, voedseltechniek en de innovatie ervan
  • de Stedendriehoek (omgeving Apeldoorn, Deventer en Zutphen) houdt zich bezig met Cleantech regio: werk maken van een schone energieneutrale regio
  • de Gelderse Corridor wil meer werk halen uit het goederenvervoer langs de A15, Betuweroute en grote rivieren.

Gebied bepaalt wat er gebeurt

Elk gebied heeft een visie, doelen en concrete programma’s en projecten. Die zijn gekozen in overleg met alle partners. De provincie ondersteunt vooral projecten die het unieke van het gebied versterken. We hebben hiervoor €90 miljoen beschikbaar.

Document