Heel Gelderland Fietst

Man op fiets

Veel Gelderlanders gebruiken de fiets als dagelijks vervoermiddel. Met de campagne ‘Heel Gelderland Fietst’ willen we alle Gelderlanders aan het fietsen krijgen. Want fietsen draagt bij aan prettig wonen, werken, studeren en ontspannen.

De fiets is er voor iedereen

De campagne Heel Gelderland Fietst geeft de fiets een belangrijke rol voor een betere bereikbaarheid van stad én dorp en andere maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld het verbeteren van luchtkwaliteit en gezondheid en welzijn. We zetten dan ook vol in op de fiets. Samen met inwoners van Gelderland en experts zoeken we naar nieuwe ontwikkelingen en worden projecten opgezet die fietsen aantrekkelijker maken. Zo kunnen we werken aan een schonere lucht, betere bereikbaarheiod van steden en dorpen en veilige straten waar kinderen kunnen spelen.

Jonge kinderen op de fiets

De campagne Heel Gelderland Fietst is in 2018 gelanceerd met als doel een groei van het aandeel ritten per fiets in het verkeer naar 35 % in 2030. Voor kinderen, ouderen en nieuwe Nederlanders zijn tal van activiteiten georganiseerd. In 2020 richt we ons op jonge kinderen.

Nieuwe Fietsers

Nieuwe fietsers hebben nooit gefietst, kunnen niet meer fietsen of zijn niet gewend aan het verkeer in Nederland. Zij maken kennis met de voordelen van fietsen. Fietsen betekent vrijheid en mogelijkheden. Om te kunnen solliciteren of om bijvoorbeeld naar vrienden te gaan.

Nieuwe kansen zien en inspireren

Heel Gelderland Fietst is de vonk die beweging en samenwerking zoekt met andere overheden, wetenschappers en het bedrijfsleven. We willen aanjagen, inspireren, onderzoeken en stimuleren om zo de aandacht voor de fiets te vergroten. De Gelderse aanpak werkt alleen als we samenwerken. Heel Gelderland Fietst nodigt u van harte uit om gezamenlijk activiteiten te ontplooien om het fietsen in Gelderland te stimuleren.