Heel Gelderland Fietst

Man op fiets

Veel Gelderlanders gebruiken de fiets als dagelijks vervoermiddel. Met de campagne ‘Heel Gelderland Fietst’ willen we alle Gelderlanders aan het fietsen krijgen. Want fietsen draagt bij aan prettig wonen, werken, studeren en ontspannen.

De fiets is er voor iedereen

De campagne Heel Gelderland Fietst geeft de fiets een belangrijke rol voor een betere bereikbaarheid van stad én dorp en andere maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld het verbeteren van luchtkwaliteit en gezondheid en welzijn. We zetten dan ook vol in op de fiets. Samen met inwoners van Gelderland en experts zoeken we naar nieuwe ontwikkelingen en worden projecten opgezet die fietsen aantrekkelijker maken. Zo kunnen we werken aan een schonere lucht, betere bereikbaarheid van steden en dorpen en veilige straten waar kinderen kunnen spelen.

Jonge kinderen op de fiets

De campagne Heel Gelderland Fietst is in 2018 gelanceerd met als doel een groei van het aandeel ritten per fiets in het verkeer naar 35 % in 2030. In 2019 richtten we ons op kinderen, ouderen en nieuwe Nederlanders. In 2020 richten we ons op jonge kinderen.

Fietschallenges in en om je eigen huis

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen blijven bewegen tijdens de corona-crisis? De plannen die voor de eerste helft van het jaar op de agenda van Heel Gelderland Fietst stonden kunnen nu niet doorgaan. Toch willen we kinderen blijven stimuleren om meer te fietsen, want fietsen houdt kinderen fit en in beweging en maakt gelukkiger. Om die reden is de online fietsheldencampagne gemaakt. Maarten Tjallingii bedacht leuke uitdagende challenges rondom huis die kinderen op de fiets kunnen doen. Kinderen worden uitgedaagd hun pogingen te filmen en op te sturen. De leukste inzending wint een gloednieuwe fiets!

Nieuwe kansen zien en inspireren

Heel Gelderland Fietst is de vonk die beweging en samenwerking zoekt met andere overheden, wetenschappers en het bedrijfsleven. We willen aanjagen, inspireren, onderzoeken en stimuleren om zo de aandacht voor de fiets te vergroten. De Gelderse aanpak werkt alleen als we samenwerken. Heel Gelderland Fietst nodigt u van harte uit om gezamenlijk activiteiten te ontplooien om het fietsen in Gelderland te stimuleren.