Grote artistieke producties en festivals

Wilt u in 2020 in Gelderland een productie of festival organiseren op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media en literaire cultuur? Of organiseert u een erfgoedfestival? Dan kunt u hiervoor later dit jaar subsidie aanvragen.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor organisatoren en producenten van artistieke producties en festivals die in Gelderland plaatsvinden.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur

 • het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst, mode of vormgeving
 • het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland. 

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet uw productie of festival voldoen aan een aantal voorwaarden. 

In ieder geval moet uw aanvraag volledig zijn. Voldoet uw aanvraag vervolgens ook aan de minimale aanvraagvereisten dan wordt deze voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie zal uw festival of productie beoordelen en een score geven voor de volgende criteria:

 • de artistieke kwaliteit. U kunt maximaal 40 punten scoren voor creativiteit, originaliteit en vakmanschap (de minimale eis is 20 punten)
 • het provinciale belang. U kunt maximaal 20 punten scoren voor voorbeeldfunctie voor en zichtbaarheid in Gelderland (de minimale eis is 10 punten)
 • de toegankelijkheid. U kunt maximaal 20 punten scoren voor doelgroep en wijze waarop deze wordt bereikt (de minimale eis is 10 punten)
 • het cultureel ondernemerschap. U kunt maximaal 20 punten scoren voor organisatievermogen en optimale inzet van middelen (de minimale eis is 10 punten).

Om een positief advies van de adviescommissie te krijgen moet uw aanvraag voor elk criterium de minimale score behalen en moet de score van alle criteria samen minimaal 60 punten zijn. 

Wij verlenen niet voor alle festivals of producties subsidie. Om subsidie te krijgen moet er aantoonbaar sprake zijn van een versterking van het culturele klimaat, door vernieuwing en doorontwikkeling in artistieke zin, toegankelijkheid en/of op het vlak van cultureel ondernemerschap. Producties en festivals die in dezelfde vorm al zijn uitgevoerd en die behoren tot een standaard repertoire of programma voldoen hier niet aan. Als voorbeeld: de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion kan van hele hoge kwaliteit zijn, maar deze past alleen in de regeling indien de uitvoering op de een of andere manier getuigt van een doorontwikkeling of vernieuwing op artistieke kwaliteit, toegankelijkheid of cultureel ondernemerschap.

De volledige tekst van de regeling, de criteria en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 paragraaf 7.11 (grote artistieke producties en festivals).

Subsidie aanvragen

Let op: u kunt deze subsidie -na een bestuurlijk besluit- aanvragen van 1 oktober om 9.00 uur tot en met 28 oktober 2019 om 16.00 uur. Om uw aanvraag voor te bereiden is het aanvraagformulier circa 4 weken voor openstelling al beschikbaar. U kunt uw aanvraag wel pas verzenden vanaf 1 oktober 2019. Wij raden u aan om niet tot het allerlaatste moment te wachten met het indienen van uw aanvraag om drukte te voorkomen.

Later deze maand worden op deze pagina toegevoegd:

 • de checklist verplichte bijlagen
 • format begroting
 • voorbeeld projectplan
 • voorbeeld samenwerkingsovereenkomst
 • overzicht veelgestelde vragen.

Informatiebijeenkomst

Op 27 augustus 2019 aanstaande organiseren wij in de Rozet te Arnhem van 14.00 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidiemogelijkheden. U kunt zich tot 21 augustus via tendercultuur@gelderland.nl aanmelden voor deze bijeenkomst.

Spreekuur

Ook is het mogelijk om direct vragen te stellen, dit kan telefonisch of tijdens een spreekuur op het Huis de Provincie. U kunt hiervoor afspraken maken via tendercultuur@gelderland.nl. Spreekuren worden gehouden tot uiterlijk 30 september 2019.

Behandeling aanvraag

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Alle volledige en tijdig ingediende aanvragen worden door een adviescommissie beoordeeld en van een positief of negatief advies voorzien, afhankelijk van de behaalde score op de criteria. De sluitingsdatum van deze tender is exact op 28 oktober om 16.00 uur.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt (maximaal) 50% van de kosten en is minimaal €25.000 en maximaal €75.000.  

Is uw artistieke productie of festival niet zo groot en past de subsidie die u wilt aanvragen niet binnen de bovenstaande bedragen? Dan kunt u vanaf 1 oktober 2019 subsidie aanvragen voor een kleine productie of festival. De subsidie bedraagt 50% van de kosten, met een minimum van €7.500 en een maximum van €15.000.

Extra informatie en tips

 Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.