Gronden en gebouwen kopen en landbouwgrond pachten

De provincie Gelderland is eigenaar van gronden en gebouwen. Een deel van deze gronden en gebouwen worden verkocht.

Pachtgrond voor agrariërs

In 2019 heeft provincie Gelderland landbouwgrond in pacht uitgegeven. U kunt via pachtgrond.nu raadplegen welke percelen dit zijn. Het betreft in totaal circa 925 hectare, verspreid over heel Gelderland. Ook in 2020 zullen we landbouwgrond in pacht gaan uitgeven. Binnenkort vindt u hier de details.

Landbouwgrond en gebouwen

Voornemen tot vrijwillige openbare kavelruil in en om het Aaltense Goor en het Zwarte Veen.

De Kavelruilcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland een vrijwillige openbare kavelruil t.b.v. realisatie van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het doel van deze kavelruil is te komen tot versterking van agrarische bedrijfsstructuur, verbetering van de waterhuishouding, een aaneengesloten natuurgebied en de recreatieve toegankelijkheid te verbeteren. Provincie en waterschap brengen circa 60 hectare in.
Deze gronden liggen voor 50% binnen het GNN en worden door het waterschap grotendeels ingericht als nieuwe natuur en moeten daarna blijvend als natuur worden beheerd. Er ligt een uitvoeringsplan met begrenzing. De overige 50% van de gronden worden met name ingezet voor versterking van de agrarische structuur, aanpassing van de waterhuishouding en/of verbetering van de recreatieve ontsluiting.

Geïnteresseerden voor deelname aan deze kavelruil kunnen zich melden bij de coördinator van de Kavelruilcommissie AGZV de heer Frans Baack, telefoonnummer: 06- 10 30 91 55 of per e-mail: baackf@gmail.com. Afhankelijk van de interesse en inbreng van ruilgrond wordt een afspraak gemaakt voor nader overleg. Graag uw interesse binnen twee weken na plaatsing van deze bekendmaking te melden.

Objecten te koop in Aalten

Het gaat om Goordijk 1 a en Goordijk 1-3 in Aalten. Meer informatie kunt u opvragen bij makelaar Maalderink & Lukte Willink.

Object te koop bij Doetinchem

Object te koop nabij Doetinchem: het betreft een woonboerderij in Wijnbergen inclusief ruim 2,5 hectare grond. Meer informatie kunt u opvragen bij Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars.

Wet Bibob

De provincie kan een onderzoek starten op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid zich te beschermen tegen het ongewenst en onbewust faciliteren van criminele activiteiten. Voordat u de vastgoedtransactie aangaat vult u daarom een Bibob-vragenformulier in. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld de samenstelling en financiering van het bedrijf of de organisatie en haar bestuurders. U bent verplicht dit naar waarheid in te vullen en ondertekend terug te sturen. Met de verzamelde onderzoeksgegevens brengen wij de integriteit van u, uw bedrijf of organisatie in kaart. We gebruiken diverse informatiebronnen, bijvoorbeeld open bronnen, politie- en justitiegegevens, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en nieuwsberichten.

Blijkt uit het onderzoek dat geen sprake is van een integere partij? Dan kunnen we besluiten de vastgoedtransactie niet te sluiten of een reeds aangegane vastgoedtransactie beëindigen. Wij wijzen u in dit kader op de Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties alsmede de Wet Bibob.

Lees meer over het Bibob-onderzoek.