Gronden en gebouwen kopen en landbouwgrond pachten

De provincie Gelderland is eigenaar van gronden en gebouwen. Een deel van deze gronden en gebouwen worden verkocht.

Pachtgrond voor agrariërs

Ook in 2019 geeft provincie Gelderland weer landbouwgrond in pacht uit. In januari 2019 kunt u via pachtgrond.nu raadplegen welke gronden dit zijn. Het betreft in totaal circa 925 hectare, verspreid  door heel Gelderland.

Landbouwgrond en gebouwen

Object te koop bij Doetinchem

Object te koop nabij Doetinchem: het betreft een woonboerderij in Wijnbergen inclusief ruim 2,5 hectare grond. Meer informatie kunt u opvragen bij Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars.

Wet Bibob

De provincie kan een onderzoek starten op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob). Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid zich te beschermen tegen het ongewenst en onbewust faciliteren van criminele activiteiten. Voordat u de vastgoedtransactie aangaat vult u daarom een Bibob-vragenformulier in. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld de samenstelling en financiering van het bedrijf of de organisatie en haar bestuurders. U bent verplicht dit naar waarheid in te vullen en ondertekend terug te sturen. Met de verzamelde onderzoeksgegevens brengen wij de integriteit van u, uw bedrijf of organisatie in kaart. We gebruiken diverse informatiebronnen, bijvoorbeeld open bronnen, politie- en justitiegegevens, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en nieuwsberichten.

Blijkt uit het onderzoek dat geen sprake is van een integere partij? Dan kunnen we besluiten de vastgoedtransactie niet te sluiten of een reeds aangegane vastgoedtransactie beëindigen. Wij wijzen u in dit kader op de Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties alsmede de Wet Bibob.

Lees meer over het Bibob-onderzoek.