Groene schoolpleinen

Werkt u op een basisschool of in het voortgezet onderwijs en wilt u aan de slag om van uw schoolplein een groen schoolplein te maken? Uw school kan hiervoor bij de provincie Gelderland subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het realiseren van een groen schoolplein. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van bestrating en aanplanten van bomen en struiken. 

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal €17.500.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.15 Groene schoolpleinen en naar de toelichting hierop (PDF  26 kB).

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘groene schoolpleinen’.

In de Checklist indienen en verplichte bijlagen subsidieaanvraag  (PDF 97 kB) kunt u lezen welke informatie als bijlage bij uw aanvraag meegestuurd dient te worden.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is. 

Relevante informatie en tips

Lees ook: 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.