Groene schoolpleinen

Werkt u op een basisschool of in het voortgezet onderwijs en wilt u aan de slag om van uw schoolplein een groen schoolplein te maken? Vanaf 1 december 2018 kunnen scholen hiervoor bij de provincie Gelderland subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het ontwerpen en het aanleggen van een groen schoolplein. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van bestrating en aanplanten van bomen en struiken. 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.15 Groene schoolpleinen.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘groene schoolpleinen’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is.

Relevante informatie en tips

Lees ook: 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.