Groene Valleilint

Het Groene Valleilint is een van de mooiste en ongeschonden gebieden in de Gelderse Vallei. Het gebied ligt tussen de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Hier gaan we de natuur en het landschap versterken, water langer vasthouden en zorgen voor een meer natuurinclusieve landbouw.

Uitvoering werkzaamheden

Eigenaren en beheerders gaan zelf aan de slag met de uitvoering van deelprojecten voor water, nieuwe natuur en natuurinclusieve landbouw. De provincie zorgt waar nodig voor ondersteuning.