Groene Valleilint

Het Groene Valleilint is een van de mooiste en ongeschonden gebieden in de Gelderse Vallei. Het gebied ligt tussen de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Hier gaan we de natuur en het landschap versterken, water langer vasthouden, de landbouw meer natuurinclusief laten worden. Gebiedscoöperatie O-gen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland werken hieraan samen met de grondeigenaren en overheden.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden zijn al in volle gang, bijvoorbeeld de realisatie van de ecologische verbindingszone in Veenhuizerveld. Informatie over het proces en de voortgang zijn te vinden op de website van gebiedscoöperatie O-gen.