GroenLinks (6 zetels)


Woordvoerder van thema's

 • Landbouw
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Kwaliteit openbaar bestuur en algemeen bestuur
 • IPO
 • Presidium

Nevenfuncties

Betaald:

 • docent VO Quadraan 0,6 fte
 • Aob sectorbestuur VO 0,1 fte, detachering via Quadraan
 • examinator Staatsexamens V(s)O ca. 10 dagen per jaar 

Woordvoerder van thema's

 • Natuur: GNN
 • Biodiversiteit
 • Water
 • Energietransitie incl. energiearmoede

Nevenfuncties

Onbetaald:

 • bestuurslid GroenLinks Nijmegen

Woordvoerder van thema's

 • Wonen en leefbaarheid
 • Vluchtelingen en statushouders
 • Financiën

Nevenfuncties

Onbetaald:

 • Klimaatverbond Nederland

Woordvoerder van thema's

 • Economie, incl. bedrijventerreinen
 • RO en omgevingswet
 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • Euregioraad Gronau
 • Regio Arnhem-Nijmegen

Nevenfuncties

Betaald:

 • Zelfstandig Strategisch adviseur Burgerparticipatie

 • Associatie Expert VNG International

Onbetaald:

Strategisch Adviseur Nederlandse Vrouwenraad (NVR)


Woordvoerder van thema's

 • Natuur: Natura2000
 • Milieu: vergunningen en handhaving
 • Omgevingsdiensten
 • Toerisme en Recreatie
 • Europese samenwerking
 • Natuureducatie
 • Landgoederen

Nevenfuncties

Onbetaald:

 • bestuurslid stichting Sinterklaas Pret Renkum

Maak kennis met Wouter Witteveen via de drie-eenheid Geloof, Hoop en Liefde (Pdf 80 kB)

Woordvoerder van thema's

 • Vervoer, incl. fietsen,  wandelen en luchtvaart
 • Logistiek
 • Euregioraad Rijn-Waal
 • Rekeningcommissie

Nevenfuncties

Betaald:

 • eigenaar Witteveen Werkt
 • kantoormedewerker DWARS GroenLinkse Jongeren

Onbetaald:

 • lid European Green Party Amendments Committee
 • penningmeester Stichting Fraktie Assistentie GroenLinks Gelderland

Overige social media

 Facebook


Woordvoerder van thema's

 • RO en omgevingswet
 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • Klimaat
 • Water
 • milieu en gezondheid’

Fractievolger GroenLinks