GroenLinks (6 zetels)


Woordvoerder van thema's

 • Landbouw
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Kwaliteit openbaar bestuur en algemeen bestuur
 • IPO
 • Presidium

Nevenfuncties

Betaald:

 • docent VO Quadraan 0,6 fte
 • Aob sectorbestuur VO 0,1 fte, detachering via Quadraan
 • examinator Staatsexamens V(s)O ca. 10 dagen per jaar 

Woordvoerder van thema's

 • Natuur: GNN
 • Biodiversiteit
 • Milieu en gezondheid
 • Energietransitie incl. energiearmoede

Nevenfuncties

Onbetaald:

 • bestuurslid GroenLinks Nijmegen

Woordvoerder van thema's

 • Wonen en leefbaarheid
 • Vluchtelingen en statushouders
 • Financiën

Nevenfuncties

Onbetaald:

 • Klimaatverbond Nederland

Woordvoerder van thema's

 • Economie, incl. bedrijventerreinen
 • RO en omgevingswet
 • Duurzame ruimtelijke
 • Euregioraad Gronau

Nevenfuncties

Betaald:

 • zelfstandige

Woordvoerder van thema's

 • Natuur: Natura2000
 • Milieu: vergunningen en handhaving
 • Omgevingsdiensten
 • Toerisme en Recreatie
 • Europese samenwerking
 • Natuureducatie

Nevenfuncties

Onbetaald:

 • bestuurslid stichting Sinterklaas Pret Renkum

Woordvoerder van thema's

 • Vervoer, incl. fietsen,  wandelen en luchtvaart
 • Logistiek
 • Euregioraad Rijn-Waal
 • Rekeningcommissie

Nevenfuncties

Betaald:

 • eigenaar Witteveen Werkt
 • kantoormedewerker DWARS GroenLinkse Jongeren

Onbetaald:

 • lid European Green Party Amendments Committee
 • penningmeester Stichting Fraktie Assistentie GroenLinks Gelderland

Overige social media

 Facebook


Woordvoerder van thema's

 • RO en omgevingswet
 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • Klimaat
 • Water

Fractievolger GroenLinks


crl=538;crw=1460;crt=150;crh=974;

S. (Susanna) Kamminga (GroenLinks)

Fractievolger

Telefoon:

E-mail:

Fractievolger GroenLinks

Woordvoerder van thema's

 • Sociaal
 • Sport
 • Landgoederen
 • Cultuur en erfgoed

Nevenfuncties

Betaald:

 • geestelijke verzorger bij Aan de stamtafel (eigen onderneming)
 • voorganger levensbeschouwelijke bijeenkomsten bij Attent zorg en behandeling
 • overblijfouder bij Anne Frank School te Ellecom

Onbetaald:

 • auteur artikelen NieuwWij
 • schuldhulpmaatje bij Schuldhulpmaatje Rheden/Rozendaal
 • eredienstvaardige bij Protestantse gemeente Ellecom-De Steeg
 • redactieraadlid voor kerkblad Ontmoeting van de Protestanse gemeente Ellecom-De Steeg en Rheden