Groei mobiliteit vraagt om aanscherpen en integrale aanpak

13-12-2019 Weg met bus en auto

De mobiliteit groeit sterk. We willen voorkomen dat Gelderland dicht slibt en willen bijdragen aan de klimaatopgave. Daarvoor is een scherpe aanpak nodig. Gedeputeerde Staten (GS) gaan in gesprek met Provinciale Staten (PS) over de ontwikkelingen en uitgangspunten om zo te komen tot een Mobiliteitsvisie.

Bereikbaar

Naast het volledig benutten van bestaande wegen, fietspaden en openbaar vervoer willen GS ook investeren in infra, beheer en onderhoud. Zo neemt de uitstoot van CO2 af en blijft Gelderland ook in de toekomst bereikbaar.

‘De groei van de mobiliteit vraagt om het aanscherpen van ons beleid. Daarbij moeten we kijken naar het complete netwerk. Dus géén aparte afwegingen voor fiets, wegen of openbaar vervoer, maar de beste oplossing zoeken. Dat betekent het beter gebruiken van bestaande infrastructuur in een gebied en blijven investeren,’ zegt Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor Mobiliteit.

Afwegen

De mobiliteitsvisie is aangekondigd in het coalitieakkoord. De visie kijkt daarbij naar de samenhang van mobiliteit met de 7 ambities uit de omgevingsvisie. Zoals bijvoorbeeld het goed afstemmen van mobiliteit met verstedelijking; zijn nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen bereikbaar of biedt de bestaande infrastructuur van weg, fiets en ov-ruimte voor wonen en werken? De visie scherpt de bestaande beleidskaders aan voor het maken van keuzes.

Ontwerp

Op basis van het gesprek met PS komen GS met een ontwerp-mobiliteitsvisie. Deze wordt door PS vastgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld de afweging gemaakt in de mobiliteitsvisie of de RegioExpres er komt. De visie wordt medio 2020 verwacht.

Terug naar nieuwsoverzicht