Uitgifte laptops en tablets voorspoedig verlopen

29-8-2019

Woensdag 28 augustus markeerde voor Provinciale Staten het einde van het zomerreces. Naast de Trialoog en de heisessie voor de fractievoorzitters stond de dag ook in het teken van een grootscheepse ICT operatie: de uitgifte van laptops danwel tablets aan alle 61 Statenleden en fractievolgers. Dit verliep allemaal erg voorspoedig, ook al nam de installatie van alle software soms veel tijd in beslag. Ook heeft iedereen nu de beschikking over een provinciaal e-mailadres.

Degenen die er niet bij konden zijn krijgen hun apparatuur op een ander moment uitgereikt. Graag hoort de griffie uw ervaringen met uw nieuwe apparatuur en de inrichting van het serviceportaal.