Uitbetaling tegemoetkoming verzekering arbeidsongeschiktheid e.d.

28-11-2019

Onlangs hebben Provinciale Staten een Gelderse verordening voor de rechtspositie voor Statenleden aangenomen. Deze verordening geeft invulling aan de keuzes die provincies nog mogen maken naast de landelijke rechtspositieregeling.

Een van de onderdelen in de Gelderse verordening is een tegemoetkoming in een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden. De hoogte van deze tegemoetkoming is op jaarbasis één maal de maandvergoeding. U krijgt in december met terugwerkende kracht tot en met 28 maart j.l. deze vergoeding over 2019 uitbetaald. Vanaf januari 2020 krijgt u deze vergoeding in maandelijkse termijnen uitbetaald.

Meer weten over uw rechtspositie? Op PS-plein is de pagina Vergoedingen geactualiseerd. U vindt daar mee informatie over de regelingen en voorzieningen die op u van toepassing zijn.