Toetsing amendementen en moties voor PS 28 april 2021

19-4-2021

De Statenvergadering van 28 april a.s. valt direct na Koningsdag. De maandag ervoor is voor de provincie een collectieve vrije dag. Dit betekent voor de voorbereiding van deze vergadering het volgende:

  • Wij verzoeken u om amendementen en moties die u ambtelijk getoetst wilt hebben, uiterlijk donderdag 22 april, 12.00u naar de griffie te sturen.
  • De griffie is op maandag 26 april in beperkte bezetting aan het thuiswerken. Er zal dan nog een maandagmail worden verstuurd waarin aangekondigde moties en amendementen worden opgenomen.
  • De griffie is tijdens Koningsdag niet aanwezig. Er komt dus geen dinsdagmail.