Technische briefing over campusontwikkeling op 6 juni

14-6-2018

Peter van Lieshout, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en verbonden aan de WRR, onder andere betrokken bij het rapport Naar een lerende economie (2013), schetste dat regionaal economisch beleid in 2007 werd opgedoekt, maar nu helemaal terug is! Zijn presentatie vindt u hier.
Vroeger hadden grote bedrijven hun eigen R&D-afdelingen. Nu besteden ze research uit aan kennisinstituten en universiteiten, en gaat het er om vooral slim te organiseren. Als tweede ontwikkeling geldt dat innovatie is verschoven van zuiver wetenschappelijk onderzoek naar het combineren van reeds uitgevonden elementen. Van kennisproductie naar kenniscirculatie. Daarvoor is het belangrijk om verbonden te zijn met andere bedrijven en kennisinstellingen.

Geleerde lessen uit clusterontwikkelingen zijn de volgende.

  1. Kies voor een onderscheidend thema;
  2. Baseer dat op bewezen sterkte die er al is, en bouw dat subtiel uit;
  3. Pak als overheid een katalysatorrol, en stap daarbij soms uit je natuurlijke patronen en vaste kerntaken;
  4. Het gaat niet alleen om grote bedrijven, het gaat juist om een mix van groot en klein;
  5. Het duurt lang, eer je successen kunt oogsten. De geschiedenis van Brainport is al 25 jaar oud sinds het eerste initiatief.

Ten slotte gaf van Lieshout aan dat cluster- en campusontwikkelingen ook zorgen voor veel indirecte werkgelegenheid, het trickle down-effect. Gemeenten kunnen hun sociale beleid op deze ontwikkelingen afstemmen , en dat geldt ook voor onderwijsinstellingen. Wat betreft de rol van universiteiten in de kenniscirculatie richting bedrijfsleven ziet Van Lieshout in de praktijk nog veel problemen. Kennis op de universiteiten is moeilijk vindbaar, en universiteiten zijn er ook niet op gericht omdat ze afgerekend worden op de publicatie- en citatenindex. Ook is de innovatiestijl van veel universiteiten niet gericht op het combineren van kennis, in dat opzicht doen hogescholen het veel beter.

Aansluitend hierop presenteerde Dominique Binkhorst (provincie Gelderland) de ontwikkelingen rond het CITC, het Chips Integrated Technology Cluster. Die zijn aangetrokken door het business cluster semiconductors, dat zich rond het NXP heeft gevormd. Ze zien kans om hier in Gelderland de bestaande kracht te versterken met R&D-faciliteiten en het produceren van de chips van de toekomst. Op de Noviotech-campus zijn de vestigingsfactoren oké, en kan de overheid mede zorgen voor financiering en toegang tot allerlei netwerken.