Statenlidmaatschap in 2020: Waar staat u?

5-2-2020

De Gelderland Academie nodigt u van harte uit voor een korte bijeenkomst speciaal voor Statenleden en fractievolgers op woensdag 19 februari. 

U bent nu ruim een jaar Statenlid. In dat jaar bent u actief aan de slag voor een beter Gelderland. Maar hoe ziet u eigenlijk de positie van de Staten en uw rol daarin? Dr. Martin Schulz neemt u mee in een interactief verhaal over de positie van Statenleden, de verplaatsing van het politieke naar maatschappelijke netwerken en welke vaardigheden hiervoor nodig zijn. Hij is co-decaan van de NSOB en adjunct-directeur van NSOB Denktank. 

Daarna vertelt Thijs Harmsen, coördinator van het landelijk netwerk Right to Challenge, u over de succesvolle start van ‘Natuer mei de Mienskip’. Dit is een toepassing van Right to Challenge in Friesland bij de uitvoering van het natuurbeleid in de provincie. Ook in het Gelderse coalitieakkoord is dit uitdaagrecht opgenomen, maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Wat kunnen we van Friesland leren en wat kan uw rol hierin zijn? 

Programma

16.00 uur - Inloop.

16.30 uur - Welkom door Corrie-Christine van der Woude, Statenlid en lid stuurgroep Gelderland Academie.

16.40 uur - Dr. Martin Schulz over politiek, de positie van de Staten en de verplaatsing van het politieke naar maatschappelijke netwerken.

17.25 uur - Thijs Harmsen over de succesvolle provinciale Friese challenge ‘Natuer mei de Mienskip’.

18.00 uur - Afsluiting.

Aanmelden

Komt u ook? Aanmelden kan via deze link.