RLW - Werkbezoek landgoed Slangenburg op 4 april 2018

23-4-2018

Gelderse Natuur en Milieufederatie, IVN Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen organiseerden voor de commissie RLW voor de derde maal deze Statenperiode een werkbezoek.

Na Renkums Beekdal en Rijk van Nijmegen, was deze keer gekozen voor de omgeving van landgoed Slangenburg bij Doetinchem.

 In het koetshuis van Kasteel Slangenburg ontving Peter van den Tweel (GLK) de leden van de commissie en schetste boswachter Erik de Bruijn van Staatsbosbeheer de geschiedenis van het landgoed.

Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit, vertelde daarna over het belang van landschapselementen voor de biodiversiteit. Dooradering van het landschap met houtwallen en en greppels is van groot belang voor soortenrijkdom.

Een oplossing voor de teruglopende biodiversiteit op het land, in het water en in de bodem ziet hij in een tweedeling van de landbouw: een grondgebonden landbouw die zich richt op kwaliteit en een industriële landbouw in gesloten eenheden op zorgvuldig gekozen locaties.

Theo Meeuwissen stelde daarna de vraag wie verantwoordelijk zijn voor de gemeenschappelijke waarden. Er is publiek draagvlak voor natuurbeheer, de gemeenschappelijke waarde, maar de baten komen grotendeels niet bij de grondeigenaren en beheerders terecht. Hoe kunnen we dit veranderen en welke rol heeft de provincie hierbij?

In de rondrit door de omgeving werd aanschouwelijk gemaakt hoeveel van de oorspronkelijke houtwallen verdwenen is en hoe de restanten worden bedreigd door intensief grondgebruik. Ook werd stilgestaan bij de handhaving. Vaak bewerken boeren met medeweten van de gemeente gemeentelijke bermen.

Documenten

Presentatie Henk Siepel

Tragedy of the commons, Theo Meeuwissen