Presentatie van de Jaarstukken 2018

9-5-2019

Op 8 mei gaf de afdeling Financiën een toelichting op de jaarstukken (de beleidsrekening) 2018. Het momentum werd tevens benut voor de accountant (PwC) om zich aan PS voor te stellen en de bevindingen bij de jaarstukken te delen. De presentaties zijn bijgevoegd.

Presentatie Jaarstukken 2018
Presentatie PwC