PS bezoeken FoodValley/ICT-Campus

3-2-2020

Op 21 januari bezochten PS samen met Statenleden uit Utrecht de regio FoodValley. Het programma stond met name in het teken van ICT-Campus.

Allereerst werd Mprise in Veenendaal bezocht. Mprise ontwikkelt software voor de tuinbouw en heeft prachtige bedrijven in haar klantenbestand. Het bedrijf is internationaal actief en in de regio actief voor de ICT Campus. Ze hechten groot belang aan samenwerking en doet dat dan ook met kennispartijen in de regio zoals Christelijke Hogeschool Ede, de Wageningen Universiteit en ook met de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Een mooi voorbeeld dus van triple helix samenwerking.

Daarna ging het gezelschap naar Kipvandeboer. Dit is een pluimveebedrijf dat bij het fokken van kippen uitgaat van een zo kort mogelijke keten. Ze verkopen hun kippevlees ook direct aan de consument. Kipvandeboer doet als proefbedrijf mee aan de regiodeal. Het bedrijf experimenteert met larven als voeding wat kan gaan bijdragen aan de eiwittransitie.

Het werkbezoek eindigde bij het Poultry Expertise Centrum. De focus van het PEC is van het meten van fijnstof in pluimveesector verbreed naar nieuwe technologie voor meten van andere emissies zoals stikstof, ook in andere sectoren zoals de melkveehouderij. Tijdens het bezoek aan PEC werden Statenleden ook bijgepraat over het aandachtsgebied ICT-Campus binnen FoodValley. Zie hiervoor de presentatie.

Van het werkbezoek is een beeldimpressie gemaakt.