PS - Informatiebijeenkomst Voorjaarsnota 2018

6-6-2018

Op 6 juni werden Provinciale Staten geïnformeerd over de Voorjaarsnota 2018. Daarnaast was er gelegenheid om technische vragen te stellen.

De Voorjaarsnota 2018 wordt besproken in de commissies op 13 juni en de PS-vergadering van 4 juli.  

De presentatie treft u hier aan. Op verzoek van de aanwezige Statenleden zijn de cijfers van de meicirculaire toegevoegd aan de presentatie (zie sheet 17 en 18).