PS - Informatie sessie Interbestuurlijk Programma

4-6-2018

Op woensdag 24 mei jl. organiseerde het IPO een informatieve sessie over het Interbestuurlijk Programma (IBP) voor alle Statenleden. De projectleider vanuit het IPO, Michiel Koetsier, heeft daar kort de totstandkoming van het IBP gepresenteerd en aangegeven hoe nu het vervolg wordt georganiseerd. Daarbij was er volop ruimte om vragen van Statenleden te beantwoorden.

Bijgevoegd vindt u de gegeven presentatie, evenals een verslag ter impressie van de bijeenkomst.