Marit stelt zich voor

9-4-2019

Sinds vorige week loop ik stage bij de griffie. Hoog tijd dus om me even voor te stellen! Ik ben Marit van Veenendaal en studeer Politiek en Parlement aan de Radboud Universiteit. Tien weken lang mag ik bij de griffie een onderzoek doen naar de vertegenwoordigende rol van de Provinciale Staten bij burgerparticipatie in de periode 2015-2019. Dit doe ik onder meer door interviews af te nemen bij (oud-)Statenleden. Uit het onderzoek volgen een aantal aanbevelingen voor de komende Statenperiode. Op woensdagen loop ik bovendien mee met de griffie om een beeld te krijgen van de dagelijkse werkzaamheden van en rondom de Provinciale Staten. U zult mij dan vast en zeker nog tegenkomen. Tot snel!