Marit presenteert haar rapport

11-6-2019

Marit van Veenendaal heeft enige weken bij de griffie stage gelopen. Ze kwam met een duidelijke opdracht: adviseer PS over de wijze waarop het rondetafelgesprek, het Gelders Debat en het werkbezoek, zoals toegepast in de periode 2015-2019, een grotere bijdrage kunnen leveren aan de vertegenwoordigende rol van Provinciale Staten.

Marit heeft op 5 juni j.l., de laatste dag van haar stage, haar adviesrapport op aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten. Het rapport wordt betrokken bij de training van de carrouselvoorzitters.