Korte impressies bijeenkomsten en bezoeken 20 november

26-11-2019

20 November was een drukke werkbezoekendag. Hieronder volgen korte impressies van het gesprek met Alliander en met GEA.

Statenleden in gesprek met Alliander

Op 20 november 2019 bezoeken Statenleden Alliander in Duiven voor een Topklas over het beheer van het electriciteits- en gasnetwerk. Vooraf heeft Alliander in een notitie de belangrijkste vraagstukken uiteengezet.

In een vraag-antwoord gesprek passeren onder andere de volgende onderwerpen:

  • De wettelijke grenzen waar Alliander tegen oploopt in de energietransitie en de rol die de provincie als grootste aandeelhouder kan spelen om barrières voor Alliander weg te nemen.
  • De grote groei van decentrale opwek van windenergie en zonne-energie en de rol van Alliander in het opstellen van de regionale energiestrategieën. De Staten zouden moeten letten op de afstemming van de infrastructuur en de landschappelijke inpassing, maar vooral moeten zorgen dat er keuzes worden gemaakt. Daarop kan Alliander dan anticiperen.
  • De effecten van de beslissingen van de landelijke en regionale politiek op de bedrijfsvoering van Alliander.

In een rondleiding krijgen de Statenleden vervolgens de praktijkruimtes te zien, waar Alliander zijn technici opleidt. De Statenleden zien van dichtbij hoe het aardgas en elektriciteitsnetwerk er uitziet en functioneert.

Kennismaking met het GEA

Ook maakten Statenleden deze dag kennis met het GEA. Het GEA licht haar voorgeschiedenis en haar toekomstige activiteiten toe aan de hand van een presentatie.