Jonge Gelderlanders aan het woord

30-6-2020

Tijdens een ‘minicongres’ gaan jongeren en Statenleden met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om jongeren meer te betrekken bij de Gelderse politiek en politieke besluitvorming. Welk ideeën zijn er vanuit jongeren en waar hebben zij behoefte aan? Wat is een succesvolle werkwijze om jongeren te enthousiasmeren voor de Gelderse politiek en is het noodzakelijk dat jongeren langere tijd betrokken zijn? Over deze vragen gaan wij graag op woensdagmiddag 16 september met elkaar in gesprek van 16.00 - 20.00 uur. Frits Bloemberg van Het Debatbureau leidt het gesprek tussen deelnemers in een interactief en prikkelend programma. Ook de Commissaris van de Koning dhr. John Berends is aanwezig om de mening van jongeren te horen. De uitkomsten van dit minicongres worden gebruikt om stappen te zetten naar meer invloed van Gelderse jongeren op de besluiten die Provinciale Staten neemt.