Jaarverslag Griffie 2018

12-3-2019

Iets later dan u van ons gewend bent is het jaarverslag van de Griffie gereed. U vindt de informatie over 2018, op het Stateninformatiesysteem. In de bijlagen leest u alles over de ingediende Statenvragen, moties, amendementen, vergaderduur (plenair en per commissie) et cetera.