Tweede introductiedag: Alle informatie en presentaties op een rij

10-4-2019

We begonnen de tweede introductiedag met drie workshops.

Workshop politieke instrumenten

In deze workshop kreeg u een overzicht van alle politieke instrumenten die u ter beschikking staan. Daarna was er met medewerking van Kees van Baak, de voormalig plaatsvervangend voorzitter, een interactief gesprek over tips en trucs, do's en don'ts.

Presentatie politieke instrumenten

Workshop burgerparticipatie en communicatie

In de tweede workshop kwam aan de orde op welke wijze de provincie inwoners betrekt bij beleidsvorming. Maar ook de wijze waarop GS en PS met inwoners communiceren en uw eigen rol daarbij. En wat nu als inwoners u op een vervelende manier benaderen?

Presentatie burgerparticipatie en communicatie

Workshop subsidieproces

Bij de workshop Subsidieproces kregen de Statenleden een heldere uitleg over de mogelijkheden van subsidies bij de provincie. Onder meer wordt gewerkt aan een verdergaande digitalisering met als doel meer transparantie en service. Er was aandacht voor het spanningsveld tussen enerzijds de vereenvoudiging van subsidieaanvragen en anderzijds de mate van controle om onterechte subsidieverlening zoveel mogelijk te voorkomen. Natuurlijk kwam ook de rol van PS ter sprake.

Presentatie subsidieverlening provincie Gelderland

Verbeter het debat. Begin bij uzelf!

Onder leiding van Bob Roelofs volgde een prikkelende bijeenkomst met Tom Leest (debattrainer), John Bijl (debattrainer en mysteryburger), Gerwin Peelen (provinciaal verslaggever Omroep Gelderland) en onze eigen commissaris van de Koning John Berends. Na twee pitches van Tom en John over de do's en do'nts in het debat, was er een geanimeerd gesprek. Is discussiëren nu hetzelfde als debatteren? Tot wie richt je je eigenlijk echt, tijdens interrupties? En moet onze Statenzaal weer worden verbouwd?

De do's en do'nts, tips en trucs zijn allemaal opgeschreven en van stickers voorzien. Kijkt u zelf nog eens naar de beste tips en de grootste ergernissen.

Do's en don'ts
Pitch Tom Leest
Pitch John Bijl
Columns John Bijl

Peter Kerris is SuperStatenlid 2019 

Hoogste tijd om te testen of alle informatie die we over u hebben uitgestort ook een beetje is blijven hangen. Aan de hand van tien vragen hebben we bepaald wie we dit jaar tot SuperStatenlid kunnen uitroepen. Wie wist er bijvoorbeeld dat het woord Staten van het begrip 'standen' komt? En dat je negen jaar de bak in kunt gaan als je een Statenvergadering uiteen jaagt? De grote winnaar van de felbegeerde titel werd Peter Kerris.

Vragen en antwoorden SuperStatenlid 2019