Introductie Rekenkamer Oost-Nederland

3-6-2019

Op 29 mei brachten PS van Overijssel en van Gelderland een bezoek aan hun gezamenlijke rekenkamer in Deventer. Door bestuur en medewerkers werden zij geïnformeerd over wat de Rekenkamer doet en hoe men daarbij te werk gaat. Zo is er ex ante onderzoek (vooraf) naar beleid, ex post (achteraf) en af en toe doet men onderzoek naar lopend beleid. Voornamelijk kijkt men daarbij naar doeltreffendheid, doelmatigheid en soms naar rechtmatigheid. Oud-Statenleden en vice-voorzitters Anneke Beukers (Overijssel) en Kees van Baak (Gelderland) vertelden hoe zij hun voordeel deden met de bevindingen van de rekenkamer in de vorige Statenperiode.

De ‘ken-uw-rekenkamer-quiz’ werd na een shoot-outvraag (hoeveel tweets heeft de Rekenkamer verzonden?) gewonnen door onze Ilze van Rozendaal!