Integriteitsbijeenkomst, van lobby tot bedreiging

3-5-2018

Op 25 april j.l. was de goedbezochte bijeenkomst over integriteit. Van de bijeenkomst is een impressie gemaakt.