Inclusie en diversiteit bij de provincie: webinars

11-1-2021

De cao-partners voor de provinciale sector vinden diversiteit binnen onze organisaties belangrijk . In de CAO is afgesproken om een landelijke themadag te organiseren waarop alle organisaties binnen de provinciale sector dit thema samen kunnen verkennen. Met dat doel organiseert een Gelderse projectgroep 4 interactieve online sessies met als rode draad 'inclusie van diversiteit'. 

Op 13 januari, 21 januari, 11 februari en 4 maart vinden deze webinars over diversiteit en inclusie plaats. De webinars hebben ieder een eigen thema en vinden plaats in de ochtend. Ook Statenleden en fractievolgers zijn van harte uitgenodigd om aan één of meerdere webinars deel te nemen.  Aanmelden doe je voor ieder webinar apart. 

Wil je deelnemen of meer informatie? Kijk dan op de website.