Impressie van de trialoog van 13 maart 2019

23-4-2019

Statenleden van zeven partijen, gedeputeerden en ambtenaren kwamen op 13 maart 2019 bijeen voor de trialoog. Tijdens deze eerste trialoog stond de relatie, de samenwerking, centraal. Hoe kunnen we elkaar (nog) beter vinden in de driehoek Staten, college en ambtenaren? Naast het inrichten van de Koffiekamer tot een ontmoetingsruimte wordt zo mogelijk nog voor de zomer een vervolg gegeven aan de trialoog.

Impressie van de trialoog