Hoe verder tijdens de coronacrisis

24-3-2020

Tijdens de coronacrisis gaat het werk van de provincie zo veel mogelijk door. Er wordt massaal thuisgewerkt. Het Huis der Provincie is wel open, maar vrijwel uitgestorven. Er is een kernteam Covid-19 die van dag tot dag nagaat wat de maatregelen betekenen voor de provinciale organisatie en medewerkers informeert, bijvoorbeeld over digitale toepassingen om het werk zoveel mogelijk door te laten gaan.

Ook u vraagt zich natuurlijk af hoe we continuïteit kunnen houden in de besluitvorming van PS. Hierover hebben de commissaris van de Koning, de plaatsvervangend voorzitter, de griffier en de algemeen directeur geregeld contact. In eerste instantie wordt nagedacht over een wijze om de noodzakelijke besluitvorming doorgang te laten vinden. Mogelijke oplossingen hiervoor en besluiten hierover zullen worden afgestemd met het Presidium. U zult hierover spoedig bericht krijgen. Op een later moment komt dan nog de vraag aan de orde, op welke wijze we invulling kunnen gaan geven aan de oordeelsvormende fase.

Wij als griffie staan ook in deze tijd voor u klaar, ook al is het dan vanuit huis. Blijf gezond. We hopen u snel weer te zien.