Gebruik #psgld

11-2-2021

Om Provinciale Staten nog beter in beeld te krijgen is het communicatieplan herzien. Een van de actiepunten is het communiceren via het provinciale Twitter account. Daarbij hoort het gebruik van de hashtag #PSGld.

Als we allemaal deze hashtag consequent gebruiken, dan kunnen berichten over PS van Gelderland, vanaf welk twitteraccount dan ook, gevonden en gezien worden onder dezelfde noemer. Hiermee bevorderen we de kruisbestuiving vanuit verschillende bronnen en vergemakkelijken we het zoeken naar informatie over PS.

We raden u dus aan om #PSGld zoveel mogelijk te gebruiken. Provinciale Staten komen zo meer in beeld!