Eerste introductiedag voorbij: hierbij de presentaties en informatie

4-4-2019

De eerste introductiedag was goed bezocht. Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten en verwijzingen naar informatie die u daar heeft gekregen.

Introductie van de provincie Gelderland

De dag begon met een presentatie door Bob Roelofs (griffier) en Pieter Hilhorst (algemeen directeur/secretaris GS). Zij vertelden meer over de inrichting van de organisatie en actuele thema's die voor de provincie van belang zijn.

Presentatie Introductie van de provincie Gelderland

Rondleiding door het Huis der Provincie

Vervolgens gingen drie groepen met een gids door het gebouw langs alle interessante en praktische plekken.

Wilt u nog een keer een rondleiding? Of kent u mensen die geïnteresseerd zijn? De provincie biedt algemene rondleidingen aan en rondleidingen langs de provinciale kunstcollectie. Ook ontvangen we graag scholen. Meer informatie en een virtuele rondleiding vindt u op onze website.

Workshop besluitvorming en advies commissie Werkwijze

In deze bijeenkomst kreeg u inzicht in het provinciale besluitvormingsproces. Ook is het advies van de commissie Werkwijze toegelicht en besproken onder leiding van Peter van 't Hoog, de voorzitter van de voormalige commissie Werkwijze.

Presentatie provinciale besluitvorming
Advies commissie Werkwijze

Workshop Stateninformatiesysteem

In deze workshop leerde u meer over de werking van het Stateninformatiesysteem en de vergaderapp Notubox.

U vindt meer informatie en de handleidingen op het PS-plein op de pagina Vergaderstukken.

Workshop Begrotingscyclus

De derde workshop ging over de Planning- en Controlcyclus, ook wel de Begrotingscyclus. 

Alle stukken van de P&C-cyclus (Begroting, Perspectiefnota en Beleidsrekening) zijn digitaal ontsloten. Op onze website vindt u alle actuele jaarstukken en de jaarstukken over voorgaande jaren.

Website P&C-cyclus
Presentatie P&C-cyclus