Bijeenkomst op 10 april: PS op weg naar 2023

23-3-2021

Op zaterdag 10 april vind de bijeenkomst 'Provinciale Staten op weg naar 2023' plaats. Een aantal Statenleden organiseert dit, samen met de griffie en de ambtelijke organisatie.

Doel van de bijeenkomst is met inwoners in gesprek gaan over de stand van zaken in Gelderland. Welke kansen zien inwoners, welke zorgen ehbben ze? Uitganspunt hierbij is de Kadernota Midterm Review.

De bijeenkomst op 10 april is in de plaats van het inspreekrecht op 14 april. Die dag is er dus geen inspraak mogelijk.

Meer informatie over de bijeenkomst volgt.