Bereikbaarheid griffie tijdens reces

14-7-2020

De komende weken is de bezetting van de griffie zoals u begrijpt minder dan normaal. Maar we zijn wel gewoon bereikbaar. U kunt ons blijven bellen en mailen.

Maar natuurlijk wensen we u vooral een goed reces toe!